Laboratoriumonderzoek

In het St Jansdal zijn drie laboratoria waar onderzoek wordt verricht:

  • Klinisch Chemisch Laboratorium
  • Medisch Microbiologisch Laboratorium
  • Pathologisch Laboratorium

Klinische Chemie

Het Klinisch Chemisch Laboratorium onderzoekt diverse lichaamsmaterialen van patiënten uit het ziekenhuis, van de huisarts, GGz Centraal, de Trombosedienst en verloskundigenpraktijken. De klinisch chemici zijn gespecialiseerd in de biochemische processen in het lichaam en kunnen de resultaten van onderzoek in bloed of andere lichaamsvloeistoffen interpreteren. Met deze kennis adviseren zij artsen bij de behandeling van hun patiënten. Zij kunnen ziekten zo in een vroeg stadium opsporen, behandelen of zelfs voorkomen. 

Medische Microbiologie

De Medische Microbiologie houdt zich bezig met de diagnostiek, behandeling en preventie van infectieziekten. Deze ziekten worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Als een patiënt een infectieziekte heeft, onderzoekt de afdeling medische microbiologie welke de verwekker is. Ook adviseren zij de behandelend arts over de diagnose en behandeling. De Medische Microbiologie verricht onderzoek voor patiënten in het ziekenhuis, maar ook voor patiënten die de huisarts bezoeken. 

Pathologie

Het specialisme Pathologie doet onderzoek naar cel- of weefselmateriaal, dat bij patiënten is afgenomen voor onderzoek. De Klinisch Patholoog is een medisch specialist, die met behulp van de microscoop het afgenomen materiaal bekijkt. Zo bekijken zij of er sprake is van een bepaalde ziekte; bijvoorbeeld een infectieziekte, een ontsteking, een goedaardige of een kwaadaardige tumor. Een patholoog is dus een centraal persoon in het medisch proces; op basis van de diagnose bepaalt de behandelend specialist de behandeling van de patiënt. 

 

   

© Ziekenhuis St Jansdal 2022