Diagnostisch Centrum St Jansdal 

 

 

 

 

 

 

Diagnostisch Centrum

St Jansdal 

 

 

Algemeen

 

Wij zijn het Diagnostisch Centrum St Jansdal. Wij leggen de verbinding tussen diagnostiek, zorgverleners en patiënt. Het Diagnostisch Centrum is één loket voor Klinische Chemie, Microbiologie, Pathologie, Trombosezorg, Beeldvormend onderzoek en Functieonderzoek. Uitgangspunt is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt verleend. In de eerste lijn als dat kan, in de tweede lijn als dat nodig is. Substitutie van zorg (van de tweede naar de eerste lijn en van de eerste naar de nulde lijn) staat hierbij centraal. Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan de beheersing van de zorgkosten.

  

© Ziekenhuis St Jansdal 2022